Mer info & kontakt

Undrar du något om appen – vare sig det handlar om utformning, funktioner eller användning – tveka inte att ställa den till mig så svarar jag så fort som möjligt. Kontakta mig gärna också om appen kraschar. Använd formuläret här bredvid, eller skriv ett mejl.

Återbetalningspolicy

Vanliga frågor och svar kan komma att publiceras (anonymt) på den här sidan.

Bildligt talat
Thomas Ljungblad
Drängsmark 9
934 96 Kåge
info@bildligttalat.nu

  Vanliga frågor:
  Varför får jag inget ljud i appen?
  Appen fungerar inte efter att en iPad-uppdatering.
  Varför inte alla bokstäverna med?
  Varför är appen så dyr och tråkig?

  Varför får jag inget ljud i appen?

  Appens tyst-funktion är inte aktiverad, och andra appar i min iPad/iPhone har ljud.
  Det kan vara så att iPadens Tyst läge är aktiverat, och då är Boo tyst. Kontrollera detta i enhetens kontrollcenter eller, om den finns, med switchen på sidan om enheten (bredvid volymknapparna). Kontrollcenter får du fram om du sveper uppåt från nederkanten två gånger. Tyst läge kontrolleras med symbolen som ser ut som en ringklocka. (Många appar har ljud trots att Tyst läge är aktiverat.)

  Appen fungerar inte efter att jag uppdaterat min iPad.

  Prova att ta bort appen (långtryck på ikonen – ta bort) och installera om appen från Apple App Store (du behöver inte köpa den igen om du laddar ner den från samma Apple-konto som tidigare).

  Varför finns inte alla bokstäver med?

  I dessa sammanhang (tal) pratar man om språkljud, och det är standardsvenskans språkljud man jobbar med i Ljuda med Boo!. Begreppet bokstäver hör till skriftsystemet.
  j, h, ŋ (-ng) samt tre allofoner (varianter) av r har tillkommit sedan första versionens alla språkljud – prova att uppdatera appen om du inte hittar dem.

  De konsonantfonem i standardsvenskan som f.n. inte finns med i appen är ɕ (tj) och ɧ (sj). Det är inte ovanligt att dessa ljud kommer sent i barns språkljudsutveckling och det räknas allmänt inte som avvikande om en 6-åring har svårt med dessa språkljud.

  Ljuda med Boo! är anpassad för barn i förskoleåldern (3 till ca 6 år) som behöver träna på de språkljud som är viktigast att lära sig vid den åldern. Detta både för uttalets skull – att göra sig förstådd – men även för att befästa den kunskap som är bra för den fortsatta språkutvecklingen (samt längre fram även läs- och skrivutvecklingen).

  Varför är appen så dyr och tråkig?

  Ljuda med Boo! är ett logopediskt terapeutiskt verktyg och används i många fall i klinisk miljö (logopedmottagning). Apputvecklingen har dessutom skett och sker på andra villkor än de utvecklare som ser miljontals nedladdningar av sina appar, som oftast även har betalda tredjepartsannonser integrerat. Ljuda med Boo! har inga annonser.

  Vad som bedöms vara roligt eller tråkigt är en subjektiv fråga, men för barn i de lägre åldrarna har frånvaron av utmanande spelelement i Ljuda med Boo! i allmänhet mindre betydelse. Här ligger fokus på sandlådespel och en rolig animerad karaktär med vilken barnet utforskar mun- och tungrörelser och som lockar till spontant ljudande och repetition och stärker den fonologiska medvetenheten.

  Att arbeta terapeutiskt med barns talutveckling involverar ofta spel, lek och experiment med språkljud samt inte minst repetition, samspel och bekräftelse från en vuxen. Med denna app är det likadant. Nyttan bygger på ganska fri lek men med den vuxnes vägledning och i många fall medverkan. Det finns en del tips och information i appen om användningen, men är du ändå osäker på hur du ska göra eller vad du bör tänka på under språkljudslek, vänd dig till en logoped eller talpedagog för vägledning.

  Rulla till toppen