Det här är Boo!

Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning (nötning!) av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen. Läs mer om detta)

Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Sagt om Boo:
De var extremt nöjda med Boo och pojken upplevs av fld som mer förståelig än tidigare. Han har även en större motivation än tidigare att sitta och träna.
– David, logoped, barnlogopedmottagning

Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att prova de olika ljuden när de ser Boo.
– Elin, logoped, barnlogopedmottagning

Vem kan Boo hjälpa?

Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Vare sig det handlar om att
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter, eller
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser
…så kan Boo bli en språngbräda till ett bättre uttal!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

Appen går även utmärkt till att träna kopplingen mellan bokstäver och ljuden i tidig lästräning.

Vad kan man göra?
Ljud som finns i den svensktalande fullversionen (129:-) är konsonanterna P B T D K G S F V M N NG L J H, tre varianter av R-ljudet samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Man lägger upp ett ljud eller bygger enkla stavelser av en konsonant och en vokal, och Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden eller stavelserna, inklusive koartikulation. Det som visualiseras är läpparnas och tungans rörelser och placering under ljudande.

Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt eller tillsammans som enkla stavelser. Boo visar också vilka konsonanter som är tonande genom att visualisera vibrerande stämband. Barnet lär sig genom att leka, experimentera, lyssna och observera. Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. Bakom ett vuxenlås kan man gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga, samt instruktioner och matnyttiga tips från logopeden.

Att arbeta terapeutiskt med barns talutveckling involverar ofta spel, lek och experiment med språkljud samt inte minst repetition, samspel och bekräftelse från en vuxen. Med denna app är det likadant. Nyttan bygger på ganska fri lek men med den vuxnes vägledning och i många fall medverkan. Det finns en del tips och information i appen om användningen, men är du ändå osäker på hur du ska göra eller vad du bör tänka på under språkljudslek, vänd dig till en logoped eller talpedagog för vägledning.

OBS:
Innan du överväger att köpa fullversionen, ladda ner prova på-versionen som är gratis. Den innehåller bara ett fåtal språkljud (P B A E) men huvudfunktionaliteten är densamma. Använd den tillsammans med barnet en stund för att se ifall hen interagerar med Boo. Om barnet till exempel spontanhärmar Boo (prova även med repetition) och verkar intresserad av animationerna så är det ett tecken på att hen kan ta till sig av det som fullversionen erbjuder.

Ladda ner fullversionen (129:-):
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play

Ladda ner prova på-version (gratis):
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play


Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på surfplatta då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på mindre skärmar, men det kan då vara svårt att träffa vissa knappar. Prova provversionen först!

Oavsett vad du tycker om appen – sätt gärna betyg och kommentera appen på respektive appbutik. Det hjälper andra att avgöra köp!


Utvecklingsplattform:
UtvecklingsplattformMade in Drängsmark

Rulla till toppen