Det här är Boo!

Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning (nötning!) av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen. Läs mer om detta)

Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Sagt om Boo:
De var extremt nöjda med Boo och pojken upplevs av fld som mer förståelig än tidigare. Han har även en större motivation än tidigare att sitta och träna.
– David, logoped, barnlogopedmottagning

Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att prova de olika ljuden när de ser Boo.
– Elin, logoped, barnlogopedmottagning

Vem kan Boo hjälpa?
Appen vänder sig till barn mellan 3 och ca 6 år
• med verbal dyspraxi eller
• med fonologisk språkstörning eller
• som håller på att lära sig svenska
• eller om du som vuxen bara tycker att ett barn behöver träna på ett eller flera språkljud, eller träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser. Boo kan då bli en språngbräda till ett bättre uttal!

Appen går även utmärkt till att träna bokstavsljuden och enkel stavning.

Vad kan man göra?
Ljud som finns i den svensktalande fullversionen (149:-) är konsonanterna P B T D K G S F V M N L samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Man lägger upp ett ljud eller bygger enkla stavelser av en konsonant och en vokal, och Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden eller stavelserna, inklusive koartikulation. Det som visualiseras är läpparnas och tungans rörelser och placering under ljudande.

Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. Bakom ett vuxenlås kan man gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga, samt instruktioner och matnyttiga tips på användning från logopeden.

Ladda ner fullversionen (149:-):
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play

Ladda ner en gratis provversion (gratis):
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play
(Provversionen har enbart ljuden P B A E och något begränsad funktionalitet, men det bör räcka för att se om barnet interagerar med Boo. Om barnet t ex spontanhärmar Boo (prova även med repetition) så kan det vara värt att köpa fullversionen.)


Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på surfplatta då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på mindre skärmar, men det kan då vara svårt att träffa vissa knappar. Prova provversionen först!

Oavsett vad du tycker om appen – sätt gärna betyg och kommentera appen på respektive appbutik. Det hjälper andra att avgöra köp!


Utvecklingsplattform:
UtvecklingsplattformMade in Drängsmark