Välkommen!

Bildligt talat AB är Thomas Ljungblad – legitimerad logoped, formgivare, animatör och nörd.

Min idé är att kombinera dessa kompetenser och egenheter till att göra media och verktyg som är till nytta och nöje i vardagen.

Ljuda med Boo är en app som hjälper barn med uttalssvårigheter1 genom att locka till spontanträning på ett lekfullt och funktionellt sätt. En tilltalande och medvetet enkel utformning och funktionalitet inbjuder till repetition med hjälp av ljud och rörlig bild. När barnet använder flera sinnen (syn och hörsel) för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Klicka här för att läsa mer om Boo!

Hämta i App Store Ladda ned på Google Play Besök och ”gilla”
vår Facebooksida

Facebookflöde

A fun way for your kid to practice articulation!
Check it out on iTunes >> itunes.apple.com/us/app/id1216642311
Or or on Google Play >> play.google.com/store/apps/details
Or read more >> www.bildligttalat.nu/en/
...

View on Facebook

Added value! Now Boo can say Oob! 112 VC (vowel before consonant) syllables added for better, more flexible and more fun articulation training! Update or download now!
itunes.apple.com/app/boo-articulation-helper/id1216642311?mt=8
play.google.com/store/apps/details?id=nu.bildligttalat.booarticulationhelper
...

View on Facebook

Mervärde! Nu kan Boo säga Oob! 108 stycken VC-stavelser (vokal före konsonant) är tillagda för mer, bättre och roligare lekträning! Uppdatera eller ladda ner nu! --> itunes.apple.com/se/app/id1161707075 ...

View on Facebook

1 I samband med att barn i förskoleåldern utvecklar sin tal- och språkförmåga, kan en del barn få extra svårt att göra ett eller flera språkljud ”rätt”, och/eller lägga ihop ljud till stavelser (s k koartikulation) och vidare forma förståeliga ord i flödande tal.